0 362 230 65 40

info@akademiduyum.com.tr

Bir Kulağın Nesi Var İki Kulağın Sesi Var

İşitme cihazı, aksi tıbbi bir durum yoksa her iki kulakta da kullanılmalıdır. İki işitme cihazının kullanılması ile beynimiz, sesin algısal görüntüsünü daha iyi oluşturabilmektedir. Hem gürültü hem de konuşmanın olduğu durumlarda her iki kulakla duymak, konuşma seslerinin duyulmasını gürültüye tercih etmesinde beynimize yardımcı olmaktadır. Bu şekilde konuşma, olduğundan daha net duyulmaktadır. Farklı yerlerden pek çok farklı sesin geldiği gürültülü ortamlarda her iki kulakla duymak, beynimizin ilgilendiğimiz ve odaklandığımız tek bir ses kaynağını ayırt etmesine yardımcı olmaktadır. İşitme kaybı ile bu etkiler belirgin bir şekilde azalmaktadır.

wp icon